สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ GRAMMY มูลค่าสูงสุด 299.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ GRAMMY มูลค่าสูงสุด 299.25 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
GRAMMY 2 22,500,000 299,250 13.3
PRIME 1 82,000,000 151,700 1.85
OISHI 1 3,500,000 149,625 42.75
BANPU 1 7,000,000 76,300 10.9
JMT 1 1,000,000 58,750 58.75
SCC 1 135,000 50,895 377
W 3 11,000,000 42,100 3.83
E1VFVN3001 1 1,000,000 36,990 36.99
SABUY-W1 1 3,000,000 34,200 11.4
SPRC 1 3,468,900 33,293 9.6
SAWAD 4 311,200 18,983 61
PROEN 1 3,000,000 18,750 6.25
TOA 1 550,000 18,013 32.75
CBG 2 118,700 13,769 116
ITD 1 3,900,000 8,424 2.16
TKN 1 1,000,000 7,400 7.4
IVL 3 146,800 5,872 40
SKR 1 350,000 4,200 12
OR 2 136,300 3,510 25.75
STA 1 114,700 3,355 29.25
GPSC 1 39,900 2,963 74.25
KBANK 1 20,000 2,750 137.5
TOP 1 54,400 2,679 49.25
IRPC 1 495,300 1,902 3.84
DTAC-F 1 32,400 1,434 44.25
TU 1 49,000 995 20.3
CRC 1 28,700 990 34.5
PTTGC 1 16,500 965 58.5
MTC 1 16,600 963 58
KTC 1 16,600 934 56.25
AOT 1 15,000 930 62
AQ <C> 1 2,500,000 88 0.04

Back to top button