สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TKC มูลค่าสูงสุด 654.36 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TKC มูลค่าสูงสุด 654.36 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TKC 36 28,885,000 654,355 22.65
CBG 2 2,024,900 231,826 114.49
GUNKUL 1 25,000,000 153,750 6.15
TFG 2 30,000,000 151,500 5.05
SNNP 2 6,000,000 101,400 16.9
COM7 1 600,000 47,700 79.5
OTO 1 2,000,000 28,000 14
OTO-W1 1 4,000,000 24,000 6
OSP 1 600,000 20,250 33.75
BCH 2 1,000,000 19,700 19.7
KEX 1 300,000 8,775 29.25
BWG 1 4,625,000 5,550 1.2
JAS13C2207A 1 5,578,500 3,905 0.7
TOP 1 63,700 3,328 52.25
SPALI 1 149,100 3,310 22.2
TQR 1 200,000 3,140 15.7
MAKRO 1 75,000 3,019 40.25
D-W1 1 6,000,000 3,000 0.5
BJC 1 93,900 2,887 30.75
SCN 1 1,000,000 2,220 2.22
TYCN 1 596,700 2,172 3.64
OR 1 50,000 1,288 25.75
CRC 1 29,900 987 33
CPF 1 35,600 943 26.5
STGT 1 27,700 831 30
AOT13C2205A 1 2,229,400 647 0.29
AQ <C> 2 5,000,000 155 0.03
IRCP 1 10,000 23 2.3

Back to top button