สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SABUY มูลค่าสูงสุด 100 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SABUY มูลค่าสูงสุด 100 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SABUY 1 4,000,000 100,000.00 25.00
TRUE 1 20,000,000 96,000.00 4.80
JAS 2 16,000,000 61,560.00 3.85
JMT 1 1,000,000 61,250.00 61.25
BDMS 1 1,540,400 33,353.82 21.65
BJC 1 1,026,300 32,944.23 32.10
NUSA-W4 1 15,000,000 10,050.00 0.67
BEM 1 1,207,000 9,993.96 8.28
DTAC13C2204A 2 14,118,800 3,512.05 0.25
OR 1 38,100 952.50 25.00
CBG 1 8,500 947.75 111.50
BGRIM 1 25,400 946.15 37.25
STA 1 29,900 874.58 29.25
KCE 1 11,300 855.98 75.75
STGT 1 26,400 759.00 28.75
AQ <C> 3 6,500,000 199.25 0.03
VNT 1 2,700 103.95 38.50
W-W5 1 1,000,000 95.00 0.10
NEWS <C> 1 1,000,000 54.00 0.05
AQ-W5 <C> 1 2,000,000 21.00 0.01

Back to top button