สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 79.41 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 79.41 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 1 543,000 79,413.75 146.25
IRPC 1 20,000,000 75,200.00 3.76
KCE 1 1,000,000 74,250.00 74.25
BAM 1 3,000,000 59,700.00 19.90
LALIN 1 5,300,000 55,120.00 10.40
NUSA 1 39,000,000 47,970.00 1.23
GLOBAL 8 1,249,600 22,992.64 18.40
TPP 1 805,200 14,493.60 18.00
SCGP 1 230,000 14,375.00 62.50
STA 2 491,000 14,029.06 28.57
OR 2 537,500 13,657.50 25.41
BA 1 1,400,000 12,600.00 9.00
SAMART 1 1,000,000 6,400.00 6.40
STGT 1 223,700 6,375.45 28.50
KBAN13C2204A 1 10,238,100 4,095.24 0.40
SCC 1 10,000 3,890.00 389.00
GULF 1 60,000 2,955.00 49.25
PTG 1 172,000 2,390.80 13.90
DTAC13C2204A 1 8,000,000 1,920.00 0.24
META 1 2,000,000 1,080.00 0.54
CPN 1 18,600 957.90 51.50
BM 1 100,000 505.00 5.05
GC 1 17,900 198.87 11.11
NEWS <C> 1 2,500,000 130.00 0.05
PLANB-W1 2 59,000 95.58 1.62
W-W5 1 1,000,000 95.00 0.10

Back to top button