สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ADVANC-F มูลค่าสูงสุด 111.76 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ADVANC-F มูลค่าสูงสุด 111.76 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ADVANC-F 1 500,000 111,755.80 223.51
ADVANC 3 415,600 92,932.46 223.61
SAWAD 2 1,470,600 81,618.30 55.50
SA 1 8,300,000 73,870.00 8.90
SPALI 1 3,200,000 66,240.00 20.70
TIPH 2 1,113,333 62,346.65 56.00
EA 1 580,000 50,750.00 87.50
JMART 1 603,000 33,466.50 55.50
ORI 1 3,004,000 30,640.80 10.20
HMPRO 3 1,816,300 26,517.98 14.60
BDMS 2 687,000 18,281.25 26.61
STA 1 700,000 17,150.00 24.50
SIRI 1 15,400,000 16,786.00 1.09
INTUCH 1 212,500 15,622.87 73.52
COM7 2 323,500 12,050.38 37.25
TTB 1 8,887,300 11,664.58 1.31
BGRIM 2 286,100 9,844.83 34.41
PTTGC 2 195,700 9,672.89 49.43
AOT13C2207A 2 33,554,600 8,459.74 0.25
KBANK 2 40,500 5,872.50 145.00
GPSC 2 86,700 5,570.48 64.25
SCI 1 2,500,000 5,500.00 2.20
BWG 1 4,240,000 4,028.00 0.95
MTC 1 85,000 3,718.75 43.75
CBG 1 30,000 3,405.00 113.50
KTC 1 50,600 3,061.30 60.50
SCC 1 7,000 2,527.00 361.00
SCB 1 20,000 2,220.00 111.00
GLOBAL 1 100 2.09 20.90
WHA 1 600 1.86 3.10

Back to top button