สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ OSP มูลค่าสูงสุด 450 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ OSP มูลค่าสูงสุด 450 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
OSP 1 15,000,000 450,000.00 30.00
CPF 5 16,994,405 439,730.23 25.88
KBANK 1 1,932,300 285,497.33 147.75
SCB 1 2,018,000 208,358.50 103.25
TFG 1 15,000,000 97,500.00 6.50
BGRIM 1 388,500 15,972.21 41.11
SKR 1 1,000,000 13,100.00 13.10
HARN 9 5,450,000 11,901.00 2.18
OTO 2 1,000,000 11,800.00 11.80
SAWAD 1 96,900 5,135.70 53.00
U-W4 1 240,000,000 4,800.00 0.02
FUEVFVND01 1 100,000 4,023.00 40.23
HANA 1 98,800 3,914.95 39.62
QLT 1 550,000 3,300.00 6.00
SPALI 1 163,800 3,144.96 19.20
PTT13C2211A 1 18,500,000 3,126.50 0.17
KCE-F 1 51,600 3,089.55 59.88
KTC 1 50,600 3,036.00 60.00
KCE 2 33,000 1,996.50 60.50
BWG 1 1,728,500 1,763.07 1.02
STA 1 37,900 807.27 21.30
PTTGC 1 17,100 765.23 44.75
STGT 1 37,600 639.20 17.00
MAKRO 1 100 3.42 34.25

Back to top button