สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 22 ก.ย.65

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จาก SET เรียงลำดับตามเปอร์เซ็นต์ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
TTB 41,511,100 52,316,439 27.21%
CPF-R 3,593,600 89,471,220 24.29%
BPP 132,100 1,983,900 22.71%
CK 1,326,700 29,952,040 22.12%
BAM-R 2,503,600 43,138,680 19.66%
MTC-R 2,661,500 106,868,850 19.34%
PTT 11,739,200 434,754,875 19.31%
AOT 3,659,400 266,349,850 18.11%
GPSC-R 1,025,700 69,956,225 17.46%
BDMS 5,757,000 169,728,975 17.38%
ASP 184,400 564,264 16.89%
SCGP-R 900,800 49,219,350 16.89%
GUNKUL-R 10,061,800 53,052,360 16.63%
NOBLE-R 118,500 573,780 16.58%
SAWAD-R 1,437,600 69,058,975 16.31%
IRPC 6,006,500 19,381,590 16.24%
MINT-R 4,454,200 124,880,525 15.87%
MINT 4,414,300 124,067,000 15.73%
KTB 3,053,500 51,909,500 15.48%
TQM-R 145,600 6,224,625 15.27%
EPG 261,000 2,653,120 15.04%
BCP 458,200 14,601,575 14.63%
OSP-R 680,600 19,393,975 13.77%
RCL 532,500 17,412,400 13.76%
SIRI 8,444,500 9,906,065 13.69%
BTS 3,520,300 30,433,855 13.49%
TTW 274,700 2,774,470 13.20%
BEM 5,518,000 51,389,040 13.17%
EA-R 1,747,700 157,145,925 13.08%
BCPG 1,098,900 11,366,290 12.88%
LH 4,406,500 38,766,455 12.71%
PSH-R 21,400 272,240 12.60%
TPIPP 175,000 633,500 12.19%
JMT-R 887,800 64,575,675 12.18%
OR 1,581,600 42,307,800 11.98%
CBG-R 685,200 63,522,175 11.92%
KEX-R 231,900 4,759,270 11.84%
KCE-R 1,420,800 71,113,450 11.82%
HMPRO-R 2,539,500 34,625,780 11.73%
PTTEP-R 2,555,500 439,596,550 11.61%
ASP-R 126,700 387,702 11.60%
KKP 355,200 25,202,775 11.53%
STGT-R 1,636,900 20,106,590 11.40%
AP 947,800 9,442,440 11.38%
OSP 557,800 15,999,100 11.28%
BJC 184,500 6,042,375 11.01%
TIPH-R 385,700 21,750,950 10.84%
BANPU 12,098,600 164,884,050 10.81%
GPSC 632,500 43,327,500 10.77%
STA-R 987,500 20,059,760 10.58%
BTS-R 2,609,700 22,473,925 10.00%
SUPER 5,970,500 4,418,170 10.00%
AWC-R 2,624,700 15,700,490 9.96%
CPN-R 807,000 55,251,900 9.83%
SCC-R 572,700 189,084,100 9.83%
GUNKUL 5,919,400 31,055,250 9.79%
HMPRO 2,085,100 28,529,660 9.63%
EGATIF 102,000 678,300 9.60%
MEGA-R 209,200 10,021,075 9.59%
AWC 2,518,900 14,972,300 9.56%
NTV 8,500 318,750 9.39%
SAWAD 811,000 39,016,950 9.20%
DTAC 821,700 37,066,400 9.04%
KTB-R 1,768,300 30,060,030 8.97%
TVO-R 60,900 1,809,250 8.84%
CENTEL-R 391,900 18,336,625 8.81%
CRC 1,841,400 72,366,775 8.81%
AJ 9,500 135,850 8.80%
TASCO 521,300 8,912,490 8.67%
TCAP 184,800 7,361,000 8.63%
HANA-R 216,400 8,745,800 8.54%
SCGP 453,600 24,798,425 8.51%
SGP-R 27,100 300,810 8.47%
AOT-R 1,709,500 124,575,850 8.46%
BH-R 173,600 39,449,300 8.41%
BGRIM-R 1,104,900 38,025,550 8.33%
NCAP 265,100 1,062,838 8.32%
STEC 129,400 1,584,930 8.32%
NER 236,000 1,322,720 8.20%
INTUCH-R 136,200 9,772,400 8.16%
PTTGC-R 1,267,800 55,652,125 8.06%
ADVANC-R 383,500 74,203,400 8.05%
BCH-R 1,185,800 22,084,060 7.99%
IRPC-R 2,922,400 9,411,148 7.90%
RATCH-R 286,300 12,148,275 7.89%
TRUE 10,803,700 53,327,342 7.89%
IVL 2,434,900 98,767,650 7.73%
PSH 12,800 162,470 7.53%
CPF 1,103,400 27,456,130 7.46%
TISCO 313,900 29,890,300 7.45%
COM7-R 746,000 23,976,800 7.42%
PSL-R 973,100 15,130,910 7.37%
BH 151,300 34,439,400 7.33%
CPALL-R 4,628,100 263,132,975 7.31%
MTC 1,004,200 40,358,625 7.30%
BBL 688,500 93,901,150 7.23%
SPALI 381,600 7,363,460 7.12%
AMATA-R 359,500 7,002,150 7.11%
BANPU-R 7,905,300 107,709,170 7.07%
TIDLOR 1,288,400 36,073,700 7.07%
ADVANC 332,100 64,210,100 6.97%
KTC-R 177,400 10,597,525 6.72%
DELTA-R 234,500 147,476,800 6.68%
MEGA 144,000 6,911,100 6.60%
JMART-R 454,300 22,998,575 6.45%
KCE 766,200 38,372,975 6.38%
PLANB 525,700 3,830,240 6.38%
GULF 868,700 46,485,650 6.36%
KBANK 1,103,500 165,413,500 6.34%
ITD 439,800 831,222 6.31%
ITD-R 438,400 828,995 6.29%
OR-R 823,500 22,028,625 6.24%
EASTW-R 67,400 432,955 6.20%
TTA 274,200 2,314,265 6.17%
BGRIM 817,100 27,973,075 6.16%
SCCC-R 2,600 409,900 6.12%
PTTGC 960,200 42,066,950 6.11%
BAM 775,500 13,379,370 6.09%
EPG-R 104,400 1,059,450 6.02%
QH 851,900 1,857,142 5.96%
VGI-R 1,561,900 6,997,702 5.84%
STA 541,700 10,978,880 5.81%
TTB-R 8,870,100 11,169,914 5.81%
SPCG 80,000 1,247,160 5.79%
SINGER 242,400 10,221,925 5.78%
JMT 417,800 30,353,450 5.73%
CBG 327,300 30,400,775 5.70%
EGCO 89,700 15,472,900 5.63%
QH-R 803,400 1,751,412 5.62%
MAJOR 388,500 7,025,160 5.61%
RAM 13,700 753,500 5.58%
THG-R 198,300 12,730,100 5.52%
INTUCH 91,400 6,551,075 5.48%
ABPIF 39,000 27,300 5.38%
CRC-R 1,124,000 44,131,700 5.38%
KTC 140,200 8,382,250 5.31%
SAMART 29,200 170,025 5.30%
CPALL 3,329,400 190,051,950 5.26%
OTO 40,000 516,000 5.20%
SPCG-R 71,400 1,109,740 5.17%
III 71,300 855,930 5.14%
TU-R 1,318,300 22,937,650 5.14%
IVL-R 1,618,200 65,581,025 5.13%
TOP 921,400 51,344,825 5.12%
NRF 86,200 530,415 4.98%
SKY 16,100 168,730 4.97%
GLOBAL-R 360,300 7,359,940 4.84%
WHA 3,206,800 11,452,304 4.82%
SCB 473,800 50,956,800 4.70%
SYNEX 79,100 1,558,750 4.70%
TVO 32,200 957,950 4.67%
EASTW 50,600 325,630 4.66%
TOP-R 839,400 46,696,350 4.66%
TU 1,177,500 20,451,240 4.59%
CHG 1,568,300 5,895,320 4.57%
ACE 664,100 1,811,116 4.56%
LPN 20,200 91,506 4.52%
CKP 1,829,200 9,838,210 4.46%
RATCH 156,900 6,657,400 4.33%
DOHOME 339,600 4,930,460 4.30%
CHG-R 1,448,100 5,438,634 4.22%
SCB-R 416,800 44,400,300 4.13%
AKR 76,200 75,438 4.08%
KBANK-R 707,900 106,123,600 4.06%
GFPT 121,200 1,824,830 4.04%
TQM 38,500 1,651,725 4.04%
WHAUP 101,100 403,154 3.97%
SAK 43,700 312,190 3.96%
TPIPP-R 56,400 204,168 3.93%
ORI 158,100 1,695,780 3.91%
WICE 143,300 1,722,930 3.91%
AMATA 196,800 3,831,770 3.89%
BJC-R 64,400 2,107,400 3.84%
TPIPL-R 328,700 573,228 3.83%
SKE 88,700 75,015 3.82%
KKP-R 116,900 8,320,050 3.79%
ORI-R 153,300 1,640,710 3.79%
MAJOR-R 260,200 4,671,930 3.76%
MC 14,400 144,000 3.76%
GJS 701,800 273,702 3.75%
KEX 73,400 1,506,320 3.75%
SYNEX-R 63,000 1,248,750 3.75%
ITEL 253,700 1,024,198 3.73%
CPN 301,700 20,592,475 3.68%
BEM-R 1,534,400 14,300,740 3.66%
NER-R 105,100 588,560 3.65%
CHAYO 41,200 416,120 3.64%
SUC 3,400 96,275 3.60%
TISCO-R 150,200 14,282,425 3.57%
PSL 467,700 7,255,530 3.54%
TRUE-R 4,844,000 23,966,402 3.54%
BCPG-R 300,200 3,101,490 3.52%
SCC 203,400 66,499,700 3.49%
CENTEL 152,600 7,196,750 3.43%
MICRO 34,800 172,608 3.34%
SPRC-R 574,800 6,814,210 3.34%
SSP 257,100 2,761,290 3.34%
TPIPL 285,600 498,452 3.32%
COM7 331,700 10,576,375 3.30%
UNIQ 6,700 31,298 3.27%
TIPH 116,100 6,515,400 3.26%
CK-R 194,500 4,386,190 3.24%
ROJNA 41,900 237,865 3.23%
TSE 61,400 133,390 3.15%
SPRC 539,400 6,354,200 3.14%
SGP 10,000 111,000 3.12%
VIH 11,700 111,735 3.11%
MBK-R 97,000 1,634,130 3.10%
ASK 93,800 3,258,125 3.08%
UVAN 16,000 112,800 3.05%
BCH 442,100 8,269,620 2.98%
NOBLE 21,300 103,176 2.98%
SKN-R 18,200 101,010 2.95%
CCET 18,800 43,992 2.91%
PTTEP 638,000 109,701,550 2.90%
GFPT-R 86,100 1,306,850 2.87%
ICHI 167,900 1,565,790 2.86%
DTAC-R 259,200 11,667,350 2.85%
EGCO-R 45,400 7,820,700 2.85%
SDC 200,000 52,000 2.85%
THANI-R 526,300 2,306,436 2.84%
RBF 128,300 1,632,260 2.81%
PTT-R 1,702,900 63,168,075 2.80%
AAV 884,600 2,514,762 2.79%
PTG 402,500 6,453,930 2.76%
ACE-R 401,300 1,094,312 2.75%
GLOBAL 194,400 3,969,550 2.61%
ERW 314,800 1,330,972 2.55%
PTG-R 366,300 5,848,650 2.52%
PRM 137,100 904,860 2.51%
DCC 172,000 467,840 2.48%
PRM-R 135,300 886,215 2.48%
M 42,600 2,492,050 2.43%
UV 34,700 105,134 2.41%
RJH 6,500 225,875 2.38%
JMART 166,300 8,383,600 2.36%
WORK 49,300 961,710 2.34%
AEONTS-R 3,400 593,450 2.27%
SISB-R 41,600 694,010 2.24%
AIE 11,600 37,236 2.23%
BGC 14,100 141,000 2.23%
JWD 57,000 1,018,340 2.21%
UTP-R 3,200 53,440 2.21%
M-R 38,700 2,277,950 2.20%
BBL-R 208,700 28,482,400 2.19%
S 35,900 66,774 2.19%
DDD 3,000 50,210 2.17%
TTCL 83,100 394,830 2.17%
BPP-R 12,500 188,130 2.15%
BCP-R 66,900 2,129,725 2.14%
MACO 200,000 114,910 2.14%
STARK 209,600 854,984 2.09%
WHA-R 1,370,000 4,873,632 2.06%
HTC 6,200 193,175 2.04%
SUPER-R 1,212,300 897,102 2.03%
XO 9,800 137,720 2.03%
THANI 372,700 1,638,436 2.01%
EA 261,800 23,503,500 1.96%
UBE 380,200 690,806 1.95%
BEAUTY-R 247,200 343,152 1.94%
ESSO 448,300 5,870,590 1.94%
BDMS-R 611,300 18,037,350 1.85%
LH-R 615,000 5,403,100 1.77%
BAY 6,000 187,500 1.76%
TIDLOR-R 318,100 8,894,700 1.75%
VGI 465,400 2,069,130 1.74%
HL 45,900 1,207,375 1.73%
ICHI-R 98,700 921,140 1.68%
STGT 241,700 2,949,390 1.68%
ASW-R 8,600 67,510 1.67%
JWD-R 42,600 759,680 1.65%
OTO-R 12,700 163,620 1.65%
AIT 81,900 520,920 1.64%
RBF-R 72,600 915,030 1.59%
AH 50,500 1,572,675 1.58%
BEAUTY 200,100 278,652 1.57%
SAPPE-R 9,800 458,425 1.51%
SNNP 88,300 1,519,420 1.50%
TKN 25,200 191,490 1.49%
BLA 166,400 5,962,850 1.48%
SNC 3,500 59,850 1.47%
BYD 690,100 10,387,040 1.46%
ONEE-R 53,800 585,330 1.45%
SO 1,500 16,650 1.42%
KGI-R 17,800 87,932 1.39%
SINGER-R 56,200 2,399,500 1.34%
MORE-R 272,000 625,600 1.31%
SENA 19,300 77,586 1.30%
KSL 98,400 377,430 1.29%
FORTH-R 84,200 4,462,550 1.27%
CNTECH01 666 14,785 1.24%
RPC 18,100 20,091 1.24%
JAS 634,800 1,684,308 1.23%
SCCC 500 78,550 1.18%
ONEE 43,500 473,770 1.17%
TCAP-R 25,100 995,800 1.17%
ANAN 266,300 337,197 1.16%
DOHOME-R 91,700 1,329,650 1.16%
TSTH 69,500 77,512 1.16%
VIH-R 4,300 40,785 1.14%
XPG 137,600 229,003 1.13%
SPALI-R 58,900 1,141,060 1.10%
LHFG 218,200 259,416 1.09%
HUMAN 45,800 523,850 1.08%
VNG 13,300 81,110 1.01%
DMT 10,800 114,480 1.00%
SAT 32,100 663,680 0.99%
IT-R 4,700 28,905 0.97%
STANLY 100 17,550 0.96%
HENG 46,300 140,752 0.95%
SCN 176,700 432,686 0.94%
THCOM 73,800 813,160 0.94%
SAT-R 30,100 628,350 0.93%
U-R 1,633,100 2,504,999 0.93%
STPI 113,100 514,828 0.91%
TTCL-R 34,400 164,420 0.90%
STARK-R 88,900 362,846 0.89%
BA 89,800 1,011,780 0.88%
AUCT 16,000 158,400 0.87%
SAK-R 9,600 69,085 0.87%
AMANAH 19,400 83,246 0.84%
CKP-R 344,100 1,858,140 0.84%
TTA-R 37,200 313,300 0.84%
LANNA 14,200 324,360 0.82%
PTL 27,800 707,900 0.82%
AU 25,600 271,360 0.81%
ILM-R 4,300 73,960 0.80%
LOXLEY 18,400 42,320 0.80%
TKC 2,100 45,150 0.77%
CGH 60,000 46,800 0.76%
STPI-R 94,300 433,306 0.76%
WHAUP-R 19,400 77,854 0.76%
AS 28,200 511,160 0.74%
SIRI-R 439,900 514,560 0.71%
THG 25,000 1,625,000 0.70%
NETBAY 14,500 430,500 0.69%
AEONTS 1,000 174,300 0.67%
YGG 61,400 586,430 0.67%
DCC-R 45,400 123,488 0.66%
NRF-R 11,500 70,150 0.66%
PM 7,300 66,795 0.63%
SPA 13,700 138,425 0.62%
JTS-R 5,600 415,150 0.61%
NEX 74,300 1,385,980 0.61%
TKS 87,600 1,064,770 0.61%
BEC-R 193,600 2,530,110 0.60%
HANA 14,800 596,300 0.58%
SABUY 36,400 584,850 0.58%
SABINA 11,600 281,600 0.57%
ZIGA 25,400 108,712 0.55%
U 948,200 1,458,263 0.54%
ETC 72,800 248,976 0.53%
SHR 88,600 301,240 0.53%
TFG-R 36,600 225,090 0.52%
BEC 159,500 2,100,010 0.50%
TCC 131,000 150,450 0.49%
SC-R 43,000 169,420 0.47%
MTI 100 13,150 0.46%
SUSCO 225,200 1,084,794 0.46%
APURE 4,000 21,400 0.39%
BRI 10,000 105,000 0.39%
PTL-R 13,000 323,405 0.38%
TVI 13,800 275,100 0.37%
ESSO-R 81,400 1,065,140 0.35%
CV 34,700 66,488 0.32%
SABUY-R 20,000 314,320 0.32%
SISB 5,600 93,080 0.30%
BBIK-R 1,200 138,550 0.29%
JAS-R 143,800 380,680 0.28%
FSMART 36,000 776,610 0.27%
DELTA 9,300 5,808,400 0.26%
TOA 19,000 620,475 0.26%
RS-R 3,800 59,250 0.24%
STEC-R 3,800 46,360 0.24%
FORTH 15,000 831,250 0.23%
BOL-R 800 8,960 0.21%
RS 3,400 52,700 0.21%
MBK 6,300 104,130 0.20%
MONO 95,200 170,605 0.20%
TOA-R 14,300 476,500 0.20%
BLA-R 20,300 730,800 0.18%
CCET-R 1,100 2,596 0.17%
SMPC-R 800 12,400 0.17%
GULF-R 22,200 1,198,800 0.16%
SAPPE 1,000 47,250 0.15%
IP 8,800 147,120 0.14%
PLANB-R 10,800 78,810 0.13%
TFG 9,200 55,910 0.13%
BYD-R 50,800 747,260 0.11%
SC 10,000 38,800 0.11%
ASK-R 3,000 105,000 0.10%
AGE 25,700 128,360 0.09%
BA-R 8,000 89,970 0.08%
BBGI 500 3,625 0.08%
MORE 13,700 30,962 0.07%
SUSCO-R 33,500 158,920 0.07%
AP-R 5,100 50,930 0.06%
AIT-R 2,100 13,335 0.04%
BLAND-R 800 800 0.03%
TVI-R 1,200 23,120 0.03%
DITTO 700 50,275 0.01%
LHFG-R 1,600 1,904 0.01%
PLAT-R 500 1,570 0.01%
TASCO-R 400 6,840 0.01%
AAV-R 600 1,704 0.00%

*หมายเหตุ

  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button