สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 354 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 354 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 2 6,000,000 354,000.00 59.00
TOA 1 3,000,000 100,875.00 33.62
CPALL 1 1,644,000 93,297.00 56.75
GUNKUL 2 17,000,000 85,085.00 5.00
TOP <ST> 2 340,000 17,910.00 52.68
GLOBAL 2 323,400 7,215.05 22.31
SK 1 3,100,000 3,410.00 1.10
KBANK-F 1 23,100 3,378.38 146.25
SCB-F 1 18,700 1,977.53 105.75

Back to top button