สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ SKR มูลค่าสูงสุด 44.10 ลบ.

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ SKR มูลค่าสูงสุด 44.10 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SKR 2 3,000,000 44,100.00 14.70
OSP 1 1,069,700 28,614.47 26.75
BANPU 1 741,200 9,413.24 12.70
EA 2 96,500 8,443.75 87.50
KEX 1 236,000 4,436.80 18.80
FUEVFVND01 1 120,000 4,408.80 36.74
BDMS 1 110,000 3,314.03 30.13
KBANK 1 18,400 2,622.00 142.50
KCE 1 45,000 1,946.25 43.25
TTB 1 1,503,700 1,834.51 1.22
CPH 2 50,000 1,716.50 34.33
QLT 1 250,000 1,675.00 6.70
SKY 1 149,200 1,521.84 10.20
GLOBAL 1 44,800 864.64 19.30
BEM 1 100 0.89 8.85

Back to top button