สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 106.21 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 106.21 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 3 1,800,100 106,205.95 59.00
TPRIME 1 6,500,000 52,975.00 8.15
FUEVFVND01 14 1,400,000 45,043.00 32.17
COM7 3 1,356,100 44,412.28 32.75
CRC-F 1 988,000 43,101.50 43.62
CPN 1 500,000 35,437.50 70.88
TU 1 992,400 17,006.86 17.14
SCB 2 84,200 9,419.78 111.87
TIPH 2 114,200 6,508.82 56.99
AKP 1 3,000,000 6,300.00 2.10
PTTGC 1 82,800 3,974.40 48.00
AMARIN 1 600,000 3,780.00 6.30
BGRIM 1 88,900 3,355.97 37.75
BAM 2 188,200 2,917.10 15.50
MTC 2 71,000 2,715.75 38.25
SAWAD 1 54,100 2,488.60 46.00
KCE 1 16,400 832.30 50.75
OSP 1 28,700 810.77 28.25
DELTA 1 100 76.40 764.00
BH 1 100 21.90 219.00
ADVANC 1 100 19.00 190.00
PTTEP 1 100 18.60 186.00
BBL 1 100 14.50 145.00
TISCO 1 100 9.78 97.75
AOT 1 100 7.40 74.00
KKP 1 100 7.08 70.75
DITTO 1 100 6.47 64.75
TOP 1 100 5.65 56.50
SCGP 1 100 5.62 56.25
MEGA 1 100 4.62 46.25
CRC 1 100 4.40 44.00
IVL 1 100 4.25 42.50
DTAC 1 100 4.22 42.25
BCP 1 100 3.23 32.25
SINGER 1 100 3.23 32.25
MINT 1 100 3.08 30.75
OR 1 100 2.44 24.40
SNNP 1 100 2.03 20.30
AMATA 1 100 1.99 19.90
STA 1 100 1.91 19.10
KTB 1 100 1.77 17.70
TLI 1 100 1.52 15.20
PTG 1 100 1.51 15.10
HMPRO 1 100 1.50 15.00
RBF 1 100 1.24 12.40
STEC 1 100 1.24 12.40
SABUY 1 100 1.12 11.20
LH 1 100 0.96 9.60
ONEE 1 100 0.92 9.20
NER 1 100 0.59 5.90
VGI 1 100 0.41 4.12
WHA 1 100 0.38 3.82
STARK 1 100 0.33 3.26
JAS 1 100 0.23 2.34
SIRI 1 100 0.17 1.71

Back to top button