สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ภาคเช้า TRUE-F มูลค่าสูงสุด 3.84 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ภาคเช้า TRUE-F มูลค่าสูงสุด 3.84 พันลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
TRUE-F 5 453,282,762 3,844,195.46 8.48
BCPG 1 14,000,000 137,900.00 9.85
ADB 4 22,097,285 26,516.74 1.20
GPSC 1 59,700 4,387.95 73.50
CBG 1 28,300 3,213.28 113.54
PTTEP 1 19,900 3,004.90 151.00

Back to top button