สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ VGI มูลค่าสูงสุด 1.28 พันล้านบาท

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ VGI มูลค่าสูงสุด 1.28 พันล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
VGI 4 408,699,200 1,279,228.50 3.13
CPALL 3 5,973,500 376,493.00 63.03
GIFT 5 22,000,000 154,000.00 7.00
SCAP 4 28,125,000 144,843.75 5.15
MAKRO 3 3,400,100 136,053.83 40.01
EA 2 1,060,000 65,985.00 62.25
PTT 2 2,000,000 62,000.00 31.00
IVL 1 1,424,700 45,689.27 32.07
SKY 1 1,500,000 40,500.00 27.00
GBX 1 45,493,300 38,669.31 0.85
MINT 1 755,200 25,544.94 33.83
OTO 3 1,300,000 21,790.00 16.76
BLAND 1 19,000,000 16,150.00 0.85
BTS 1 2,267,066 16,096.17 7.10
TR 1 241,822 11,033.13 45.63
FUEVFVND01 2 291,901 9,687.76 33.19
JAS 1 5,000,000 8,300.00 1.66
AKP 1 4,000,000 6,400.00 1.60
OSP 2 171,200 5,401.39 31.55
TPIPL 1 2,221,600 3,249.53 1.46
TIDLOR 1 14,300 378.95 26.50
SPCG-F 1 13,800 175.13 12.69
DELTA 1 100 9.8 98.00
AOT 1 100 7.08 70.75
BJC 1 100 3.7 37.00
DITTO 1 100 3.23 32.25
JMART 1 100 2.01 20.10

Back to top button