สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SIRI มูลค่าสูงสุด 380 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SIRI มูลค่าสูงสุด 380 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
SIRI 3 200,000,000 380,000.00 1.90
TURTLE 1 60,500,000 211,750.00 3.50
WARRIX 4 15,000,000 157,500.00 10.50
BDMS-F 1 5,021,200 142,950.55 28.47
CHG 1 28,818,800 86,744.59 3.01
BDMS 2 2,616,400 74,507.17 28.48
PTT 1 1,500,000 48,000.00 32.00
FTI 1 15,000,000 33,000.00 2.20
HMPRO 1 1,826,300 25,334.25 13.87
MALEE 1 1,951,047 15,608.38 8.00
GULF 2 248,200 11,466.57 46.20
JMT 2 234,000 8,658.00 37.00
BANPU 2 262,800 2,391.48 9.10
ADVANC13C2310A 1 10,000,000 2,000.00 0.20
PTTEP 1 5,800 864.20 149.00
AWC 1 165,200 809.48 4.90
TIDLOR 1 20,000 454.00 22.70
OR 1 20,000 418.00 20.90
INTUCH 1 100 7.18 71.75
BJC 1 100 3.55 35.50
MINT-F 1 52 1.81 34.75
TU 1 100 1.33 13.30
TLI 1 100 1.28 12.80
KBANK-F 1 1 0.13 129.50
PSG 1 100 0.09 0.85

Back to top button