สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 932 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 932 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL-F 2       14,855,081.00             932,953.47                 62.80
SCC 1             310,000.00                95,480.00               308.00
BDMS 3          3,000,000.00                78,000.00                 26.00
KTB 1          2,120,000.00                39,856.00                 18.80
PTT 2          1,100,000.00                37,325.00                 33.93
JAS 1       16,500,000.00                35,310.00                   2.14
ADVANC 1             120,000.00                27,360.00               228.00
CPF 1             526,100.00                11,153.32                 21.20
MINT 2             345,400.00                10,920.33                 31.62
FTREIT 1             970,000.00                10,185.00                 10.50
GULF 2             185,400.00                  8,528.40                 46.00
GPSC 1             152,000.00                  7,296.00                 48.00
LPF 1             520,000.00                  6,656.00                 12.80
IMPACT 1             500,000.00                  6,450.00                 12.90
CPALL 2                85,500.00                  5,322.38                 62.25
AOT 1                65,700.00                  4,664.70                 71.00
B 1       60,000,000.00                  3,600.00                   0.06
LH 1             361,300.00                  2,908.47                   8.05
TIDLOR 1             124,500.00                  2,664.30                 21.40
IVL 1                70,100.00                  1,910.23                 27.25
CH 1             300,000.00                      798.00                   2.66
CBG 1                      100.00                          8.15                 81.50
CPN-F 1                        49.00                          3.19                 65.00
STA 1                      100.00                          1.69                 16.90
STGT-F 1                        90.00                          0.60                   6.70
TTB 1                      100.00                          0.17                   1.72

Back to top button