สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 484.51 ล้านบาท

สรุปการซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 484.51 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
SCB 2          4,726,800.00             484,510.40               102.50
BGRIM 3          8,154,500.00             244,635.00                 30.00
BEC 5       24,400,000.00             170,800.00                   7.00
RATCH 1          4,400,000.00             138,600.00                 31.50
BH 1             500,000.00             132,750.00               265.50
SAWAD 2          2,922,400.00             127,124.40                 43.50
KBANK 2             923,400.00             114,513.30               124.01
EGCO 1             700,000.00                86,100.00               123.00
ADVANC 2             375,500.00                85,033.42               226.45
BDMS 2          1,036,400.00                26,982.80                 26.04
PTT 2             528,500.00                17,719.00                 33.53
CPALL 1             182,800.00                11,105.10                 60.75
MTC 4             279,700.00                10,019.28                 35.82
TU 1             500,000.00                  7,150.00                 14.30
DOHOME 1             480,000.00                  5,328.00                 11.10
TRUE 1             682,300.00                  4,980.79                   7.30
CRC 1             127,000.00                  4,889.50                 38.50
E1VFVN3001 1             150,000.00                  4,476.00                 29.84
SPRC 2             468,600.00                  4,311.12                   9.20
OSP 1             166,900.00                  4,297.68                 25.75
LH 1             512,800.00                  4,051.12                   7.90
ERW 1             721,400.00                  4,039.84                   5.60
AOT 2                56,100.00                  3,898.95                 69.50
FUEVFVND01 1             100,000.00                  3,893.00                 38.93
TIDLOR 1             174,300.00                  3,642.87                 20.90
IVL 1             126,700.00                  3,420.90                 27.00
GULF 1                73,000.00                  3,285.00                 45.00
CENTEL 1                67,300.00                  3,230.40                 48.00
PTTGC 2                78,600.00                  2,711.70                 34.50
SCGP 1                65,400.00                  2,583.30                 39.50
BANPU 2             332,900.00                  2,579.98                   7.75
SCC 1                  3,200.00                      976.00               305.00
BEM 1             117,100.00                      971.93                   8.30
GPSC 1                19,300.00                      863.68                 44.75
KKP 1                15,500.00                      856.38                 55.25
EA 1                16,300.00                      847.60                 52.00
SELIC 1                31,000.00                        72.63                   2.34
CBG 1                      100.00                          8.15                 81.50
TTB 1                      100.00                          0.17                   1.72

Back to top button