30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ – ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 2 เม.ย.67

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ประจำวันที่ 2 เม.ย.67


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (2 เม.ย.67) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
AWC 31,102,900 13,420,401 44,523,301 17,682,499 24.69
JAS 19,411,700 7,923,750 27,335,450 11,487,950 13.26
SPRC 13,531,900 2,681,500 16,213,400 10,850,400 19.22
CRC 12,900,800 3,660,201 16,561,001 9,240,599 23.79
SIRI 17,170,930 8,382,915 25,553,845 8,788,015 16.60
AP 11,022,700 3,184,500 14,207,200 7,838,200 27.22
IRPC 10,611,300 3,882,400 14,493,700 6,728,900 22.23
TU 7,699,901 1,361,338 9,061,239 6,338,563 22.48
IVL 8,475,300 2,738,876 11,214,176 5,736,424 19.40
AAI 5,559,900 889,700 6,449,600 4,670,200 23.14
CPALL 9,246,502 4,685,201 13,931,703 4,561,301 23.09
B 3,581,000 3,581,000 3,581,000 6.14
PRM 4,272,200 919,100 5,191,300 3,353,100 9.11
ERW 4,119,900 857,600 4,977,500 3,262,300 13.82
TOP 4,526,900 1,535,613 6,062,513 2,991,287 31.85
THANI 4,776,100 2,448,700 7,224,800 2,327,400 16.87
GIFT 2,472,600 188,000 2,660,600 2,284,600 15.23
PTTEP 4,414,600 2,224,964 6,639,564 2,189,636 24.97
TWZ 1,937,800 1,937,800 1,937,800 17.85
RML 1,774,200 37,200 1,811,400 1,737,000 19.84
ITC 2,151,800 458,200 2,610,000 1,693,600 30.42
INTUCH 1,924,100 342,037 2,266,137 1,582,063 29.15
YGG 1,579,700 134,402 1,714,102 1,445,298 13.25
BCP 2,935,200 1,503,006 4,438,206 1,432,194 22.85
BAM 1,630,100 284,010 1,914,110 1,346,090 15.81
AH 1,068,600 37,117 1,105,717 1,031,483 26.43
TRITN-W6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 49.02
CCET 2,397,000 1,421,500 3,818,500 975,500 14.32
COM7 1,956,500 1,036,055 2,992,555 920,445 18.45
BEAUTY 1,295,800 384,000 1,679,800 911,800 8.64

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TTB 86,551,000 180,140,890 266,691,890 -93,589,890 37.52
NEWS 40,919,000 54,262,700 95,181,700 -13,343,700 7.32
SUPER 5,369,800 16,114,900 21,484,700 -10,745,100 28.31
XPG 88,500 10,585,905 10,674,405 -10,497,405 14.93
KTB 18,995,550 26,947,360 45,942,910 -7,951,810 21.07
LH 12,018,600 19,181,800 31,200,400 -7,163,200 23.12
AAV 11,763,100 18,826,400 30,589,500 -7,063,300 22.46
WHA 2,630,800 9,598,578 12,229,378 -6,967,778 16.31
CV 1,478,000 7,790,700 9,268,700 -6,312,700 8.83
VGI 5,074,900 11,336,100 16,411,000 -6,261,200 19.05
TRUE 8,615,310 14,238,909 22,854,219 -5,623,599 22.13
KBANK 1,734,100 6,753,007 8,487,107 -5,018,907 28.88
ITD 8,767,105 13,632,200 22,399,305 -4,865,095 12.02
BANPU 3,024,213 7,519,200 10,543,413 -4,494,987 27.02
BTS 5,071,800 9,523,129 14,594,929 -4,451,329 14.23
SCGP 2,190,600 6,135,708 8,326,308 -3,945,108 32.14
BEM 8,934,200 11,858,800 20,793,000 -2,924,600 11.35
BBL 685,800 3,210,605 3,896,405 -2,524,805 28.46
BCH 1,575,500 3,955,530 5,531,030 -2,380,030 39.61
HPT 18,400 2,370,100 2,388,500 -2,351,700 10.77
TAKUNI 5,585,200 7,723,300 13,308,500 -2,138,100 10.46
GULF 1,703,300 3,801,600 5,504,900 -2,098,300 21.33
ALPHAX 1,010,400 3,092,600 4,103,000 -2,082,200 7.46
QH 1,257,900 3,313,600 4,571,500 -2,055,700 20.09
CPF 2,932,902 4,899,901 7,832,803 -1,966,999 37.85
TRC 37,700 1,989,700 2,027,400 -1,952,000 2.79
TISCO 910,820 2,768,533 3,679,353 -1,857,713 38.77
ICHI 506,400 2,228,800 2,735,200 -1,722,400 29.01
UREKA 288,300 2,001,600 2,289,900 -1,713,300 13.24
VIBHA 124,200 1,804,900 1,929,100 -1,680,700 13.53

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTTEP 676,669,350 339,474,596 1,016,143,946 337,194,754 24.99
CRC 448,670,675 127,165,935 575,836,610 321,504,740 23.81
CPALL 497,965,383 252,321,054 750,286,437 245,644,330 23.10
TOP 267,187,350 90,447,845 357,635,195 176,739,505 31.83
IVL 211,606,465 68,204,493 279,810,958 143,401,973 19.40
INTUCH 131,959,825 23,461,446 155,421,271 108,498,379 29.15
SPRC 118,133,940 23,619,320 141,753,260 94,514,620 19.22
TU 113,772,775 20,162,806 133,935,581 93,609,969 22.44
AP 118,828,030 34,263,380 153,091,410 84,564,650 27.24
AWC 130,671,642 56,175,590 186,847,232 74,496,052 24.67
BCP 131,228,525 67,120,866 198,349,391 64,107,659 22.88
CPN 81,857,400 30,993,600 112,851,000 50,863,800 28.44
ITC 43,951,910 9,368,880 53,320,790 34,583,030 30.46
MTC 87,436,600 56,354,972 143,791,572 31,081,628 19.85
JAS 46,527,926 18,991,801 65,519,727 27,536,125 13.24
PRM 32,791,150 7,093,305 39,884,455 25,697,845 9.17
AH 23,708,550 820,982 24,529,532 22,887,568 26.38
ADVANC 208,104,244 186,011,739 394,115,983 22,092,505 30.38
AAI 25,575,200 4,091,770 29,666,970 21,483,430 23.14
NSL 23,197,810 2,362,928 25,560,738 20,834,882 21.34
COM7 37,988,540 20,055,722 58,044,262 17,932,819 18.45
ERW 19,879,922 4,129,900 24,009,822 15,750,022 13.83
SIRI 29,426,115 14,332,697 43,758,812 15,093,418 16.61
M 17,162,300 2,198,525 19,360,825 14,963,775 30.13
BAM 16,365,790 2,857,772 19,223,562 13,508,018 15.79
BE8 13,883,775 894,775 14,778,550 12,989,000 12.88
IRPC 20,421,556 7,463,723 27,885,279 12,957,833 22.25
MAJOR 19,702,480 6,905,670 26,608,150 12,796,810 47.63
MGI 41,069,572 29,026,687 70,096,259 12,042,885 9.44
YGG 11,981,675 1,019,405 13,001,080 10,962,270 13.26

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
KBANK 212,408,750 826,281,108 1,038,689,858 -613,872,358 28.88
BBL 94,958,450 444,158,995 539,117,445 -349,200,545 28.45
TISCO 90,504,390 274,827,577 365,331,967 -184,323,187 38.77
SCB 97,710,300 280,448,792 378,159,092 -182,738,492 19.45
TTB 155,753,944 323,806,602 479,560,546 -168,052,658 37.50
KTB 315,469,250 448,413,456 763,882,706 -132,944,206 21.06
SCGP 65,090,925 183,109,464 248,200,389 -118,018,539 32.13
DELTA 109,742,175 211,289,457 321,031,632 -101,547,282 22.68
GULF 73,922,775 165,723,300 239,646,075 -91,800,525 21.32
LH 89,773,185 143,865,160 233,638,345 -54,091,975 23.11
PTTGC 119,674,675 170,002,755 289,677,430 -50,328,080 22.53
BCH 32,491,710 81,456,387 113,948,097 -48,964,677 39.62
TRUE 67,198,809 111,053,994 178,252,804 -43,855,185 22.13
PTT 307,627,575 347,955,893 655,583,468 -40,328,318 27.26
CPF 53,147,616 88,819,118 141,966,735 -35,671,502 37.84
WHA 12,748,328 46,495,466 59,243,794 -33,747,138 16.29
BH 23,477,750 53,528,200 77,005,950 -30,050,450 24.71
SAWAD 29,493,442 59,540,225 89,033,667 -30,046,783 23.09
ICHI 8,546,430 37,596,060 46,142,490 -29,049,630 28.99
TIDLOR 11,011,710 37,864,345 48,876,055 -26,852,635 17.00
BANPU 16,901,712 42,037,885 58,939,597 -25,136,173 27.00
BTS 28,570,695 53,629,082 82,199,777 -25,058,387 14.23
BGRIM 22,094,378 46,456,488 68,550,865 -24,362,110 25.83
BEM 72,513,920 96,442,535 168,956,455 -23,928,615 11.34
OSP 41,991,815 63,264,874 105,256,689 -21,273,059 36.33
CK 9,559,960 29,143,910 38,703,870 -19,583,950 14.13
AMATA 11,732,600 30,372,370 42,104,970 -18,639,770 16.52
HANA 59,457,750 76,838,150 136,295,900 -17,380,400 14.10
AAV 29,223,840 46,597,620 75,821,460 -17,373,780 22.50
GPSC 36,070,225 52,753,005 88,823,230 -16,682,780 22.17

*หมายเหตุ

  • % of Trading Volume in Underlying Securities

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button