สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 463 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 463 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 57.61 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 2      8,039,400.00 463,184.40 57.61
ADVANC-F 1      1,000,000.00 211,500.00 211.50
AOT-F 1      2,000,000.00 121,568.00 60.78
TFG 1     15,000,000.00 61,800.00 4.12
NRF 11      9,500,000.00 45,980.00 4.84
SCGP 9      1,282,800.00 43,278.65 33.74
CRC 22      1,080,300.00 33,219.23 30.75
AOT 2         387,000.00 23,467.50 60.64
CHG 1      4,000,000.00 11,600.00 2.90
TTB 1      5,875,800.00 9,871.34 1.68
EA 1         285,700.00 5,714.00 20.00
TISCO 1          45,800.00 4,442.60 97.00
GULF 2          74,900.00 2,996.00 40.00
SCC 1          11,000.00 2,552.00 232.00
BGRIM 1         104,300.00 2,471.91 23.70
AWC 2         502,300.00 1,778.14 3.54
BCH 1          93,800.00 1,754.06 18.70
KCE 1          24,000.00 990.00 41.25
CPN 1          15,200.00 858.80 56.50
VGI 1         317,400.00 434.84 1.37
HMPRO 1          45,000.00 418.50 9.30
HARN 1         126,500.00 272.69 2.16

Back to top button