ซุปเปอร์

  • สารพันชาวหุ้น

    SUPER รอต่ำกว่า 0.95 บาท

    มีนักลงทุนเข้ามาถามเรื่อย ๆ เกี่ยวกับห SUPER เข้าใจว่า น่าจะเข้าไปลงทุนในช่วงที่ราคาหุ้นถูกลากเกิน 1 บาท ขึ้นไปแล้วไปติดอยู่ 1.04 -1.05 บาท

Back to top button