ดวง

 • สารพันชาวหุ้น

  รู้ตัวเอง

  วันนี้เป็นวันกุ้ยอิ่ว ราศีวันนี้แจ่มใสพอควร การงานของคนส่วนใหญ่กระเตื้องขึ้น แต่อย่าใจเร็วด่วนได้เกินไปควรพึ่งตัวเองให้มากที่สุด

 • สารพันชาวหุ้น

  ความสุข

  วันนี้เป็นวันหยิมชิง ดวงชะตาของวันดีปานกลาง เหมาะแก่การประกอบกิจที่ไม่เสี่ยงภัยเกินไป ธุรกิจวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะขะมักเขม้นเอางานเอาการ

 • สารพันชาวหุ้น

  ธรรมล้ำลึก

  วันนี้เป็นวันชิงบี่ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ธุรกิจวันนี้ทำอะไรได้โดยไม่ประมาทจะเริ่มโครงการใหม่ ๆ หรือเปิดธุรกิจการค้าใหม่พอจะทำได้โดยไม่ติดขัด

 • สารพันชาวหุ้น

  ความสุขที่สุด

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  เลือก & เลี่ยง

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  เว้น & ทำ

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  ความสุข

  วันนี้เป็นวันอิกทิ่ว ดวงวันนี้ราศีชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ธุรกิจวันนี้คงเป็นไปตามปกติ หากมีอะไรที่ขัดใจกันควรถ้อยทีถ้อยอาศัย

 • สารพันชาวหุ้น

  มองไปข้างหน้า

  วันนี้เป็นวันกะจื้อ วันนี้ราศีแม้จะปานกลาง ถ้าคนดวงดี ทำอะไรก็มีอุปสรรคน้อย

 • สารพันชาวหุ้น

  ขยันสำเร็จ

  วันนี้เป็นวันกุ้ยไหเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทางไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส

 • สารพันชาวหุ้น

  โต & เรียนรู้

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  ด่านทดสอบ

  วันนี้เป็นวันกิบี่ เป็นวันที่ไม่เหมาะแก่การแสวงหาลาภที่ไม่ต้องการใช้แรงงาน แต่ควรขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกที่ควร

 • สารพันชาวหุ้น

  ชีวิต & สายน้ำ

  วันนี้เป็นวันโบ่วโง่ว ราศีเลิศเหมาะในการประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ธุรกิจวันนี้เป็นวันสัมพันธภาพเหมาะแก่การติดต่อธุรกิจและการเงิน

Back to top button