นายแพทย์มานพ  พิทักษ์ภากร

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    แม้จะต้องปรับตัวตามโลกโดยเฉพาะยุคโซเซียลมีเดีย แต่จิตวิญญาณและจรรยาบรรณในวิชาชีพของความเป็นสื่อสารมวลชนนั้นยังเต็มเปี่ยมอยู่ทุกอณู

Back to top button