บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

  • สารพันชาวหุ้น

    BGC ไฟฟ้าตก.!

    เพิ่งแจ้งดีลใหญ่ซื้อโรงไฟฟ้าเข้ามาเติมในพอร์ตได้ครบ 2 ขวบปีพอดิบพอดีสำหรับ BGC ก็ต้องปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานใหม่ซะแล้ว...

Back to top button