พรรคส้ม

  • สารพันชาวหุ้น

    วิกฤต คือ โอกาส

    ที่ผ่านมามีเรื่องใหญ่ที่ทำให้ผู้คนในประเทศตื่นตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 2 เรื่องด้วยกันคือ ไวรัสกลายพันธุ์ กับ เลือกตั้ง อบต.

Back to top button