เขตหนองจอก

  • ข่าว

    ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ “กทม.” เกินเกณฑ์ 2 เขต

    “กทม.” รายงานผลตรวจวัด PM2.5 วันนี้ เกินเกณฑ์ 2 เขต คือ เขตหนองจอก, เขตลาดกระบัง ส่วนช่วง 5 - 8 ก.พ. มีแนวโน้มลดลง จากอัการระบายอากาศจะดี มีฝนบางพื้นที่

  • ข่าว

    เช็ก 13 เขตกทม. ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

    13 เขตกทม. ได้แก่ เขตหนองแขม, เขตทวีวัฒนา, เขตบางบอน, สวนทวีวนารมย์ (เขตทวีวัฒนา), เขตทวีวัฒนา, เขตธนบุรี, เขตตลิ่งชัน, เขตบางพลัด, เขตบางกอกใหญ่, เขตบางขุนเทียน, เขตคลองสาน, เขตหน…

Back to top button