เลขเด็ด

 • สารพันชาวหุ้น

  ยึดติดเสียเวลา

  วันนี้เป็นวันโปวซิ้ง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะผลได้พอประมาณ

 • สารพันชาวหุ้น

  ต้องระวัง.!

  วันนี้เป็นวันเต็งเบ้า งานคือเงิน เงินคืองาน ทำอะไรถูกกาลเทศะ ไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมแล้ว จะบังเกิดผลให้ท่านได้ชื่นชม

 • สารพันชาวหุ้น

  ยิ่งยาก ยิ่งเก่ง

  วันนี้เป็นวันกุ้ยทิว ดวงวันนี้ ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง การติดต่อธุรกิจการเงินของบางท่าน อาจจะมีความวุ่นวายและตกลงกันไม่ได้

Back to top button