ยึดติดเสียเวลา

วันนี้เป็นวันโปวซิ้ง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะผลได้พอประมาณ


โหงวเฮ้งหุ้น

อย่ายึดติดกับความหลัง อย่าฟังเสียงมิตรชั่ว..

อย่ามัวคิดริษยา อย่าเสียเวลากับคนเลวทราม

วันนี้เป็นวันโปวซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่มีค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะผลได้พอประมาณ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ XO หรือ BGC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ CBG และ OSP

คติวันนี้ “ไม่พบกับสิ่งเล็ก ย่อมไม่เจอสิ่งใหญ่”

Back to top button