MI

  • สารพันชาวหุ้น

    CPF หุ้น (น้อง) หวีทองคำ

    “น้องหวี” เป็นคำที่นักลงทุนเรียกเป็นเชิงประชดประชันกับหุ้นที่ราคาหุ้นขึ้นลงแค่ 1-2 ช่อง หรือให้นึกภาพกราฟขึ้นลงเหมือน “แปรงหวีผม”

Back to top button