SET50 Index Futures

  • สารพันชาวหุ้น

    DELTA (กลับ) เข้า SET50?

    ดัชนี SET ปิดบวกวานนี้ 5.57 จุด (ปิด 1,594.73 จุด) หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) DELTA มีส่วนต่อการดันดัชนีถึง 3.3 จุด

Back to top button