สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 86.95 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 86.95 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 6 1,408,100 86,950 61.75
AOT 1 120,000 46,920 391
PTTGC-F 1 441,467 27,868 63.12
MAJOR-F 1 848,100 26,274 30.98
THCOM 1 1,300,000 26,000 20
THAI
1 1,000,000 23,000 23
CENTEL-F 1 552,700 20,682 37.42
CPALL-F
4 240,000 14,820 61.75
S5013P1703C
3 19,000,000 12,901 0.68
HANA 1 250,000 10,406 41.62
ADVANC-F 1 58,000 8,918 153.75
TASC13C1703A
1 14,000,000 6,300 0.45
PTT13C1707A
1 5,000,000 5,250 1.05
PACE 1 1,246,700 4,563 3.66
CPF 1 114,000 3,523 30.9
SPPT 1 704,500 3,170 4.5
KBANK-F 2 10,044 1,913 190.5
BJCHI 1 268,100 1,426 5.32
TASC13C1706A 1 1,000,000 1,140 1.14
JAS28C1703A 1 1,000,000 640 0.64
GUNK24C1702A
1 5,000,000 600 0.12
U 1 10,000,000 330 0.03
VNG 1 3,000 45 15
BBL-F 1 72 12 171
TLGF 1 100 2 17.3