อย่ามองแค่หน้าโหงวเฮ้งหุ้น

วันนี้เป็นวันอิกไห วันดีแต่ไม่เหมาะพิธีมงคลสมรส แต่การงานอย่างอื่น หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงไป อีกทั้งหลายคนอาจจะเผชิญกับความผันแปรที่ยากต่อการคาดหมาย ส่วนกิจการงานของคนบางคนอาจจะกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ความสำเร็จมีมากพอดู แต่อย่าหวังทางลัดและอย่าเสี่ยงภัย

คนเราก็เหมือนกับหนังสือ

ถ้าไม่หยิบมาอ่านจะรู้ไหม

ว่าข้างในเป็นอย่างไร

มันบอกไม่ได้จากหน้าปก

ก็เหมือนคนที่ไม่อาจรู้ใจ

เพียงมองจากหน้าตา

                                               

วันนี้เป็น วันอิกไห วันดีแต่ไม่เหมาะพิธีมงคลสมรส แต่การงานอย่างอื่น หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงไป อีกทั้งหลายคนอาจจะเผชิญกับความผันแปรที่ยากต่อการคาดหมาย ส่วนกิจการงานของคนบางคนอาจจะกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ความสำเร็จมีมากพอดู แต่อย่าหวังทางลัดและอย่าเสี่ยงภัย

 

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ AQUA หรือJSP

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ  TEAM หรือ SNC

คติวันนี้ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ อย่าเหยียดหยามคนอื่น