“วทันยา วงษ์โอภาสี” เฉือนหุ้น NEWS ทิ้งกว่า 3%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS โดย นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2559 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 3.18% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ของ NEWS ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 506,000,002 หุ้น หรือ 8.04%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี 506,000,002 8.04
2.  นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล 431,930,000 6.86
3.  นายสมบัติ พานิชชีวะ 402,408,660 6.40
4.  นายสงกรานต์ ตันศิริ 300,000,000 4.77
5.  นายภควันต์ วงษ์โอภาสี 296,968,200 4.72

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2559)

Back to top button