ครม.แต่งตั้ง “ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ ครม.

ครม.แต่งตั้ง "ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส" จากรองเลขาธิการฯ ขึ้นเป็นเลขาธิการ ครม.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้เห็นชอบแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส จากรองเลขาธิการฯ ขึ้นเป็นเลขาธิการ ครม.เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

Back to top button