สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 24 ก.พ.59

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 24 ก.พ.59


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา
TMT พัลลภา  ธรสารสมบัติ ขาย หุ้นสามัญ 24/02/2560 22/02/2560 273,200 18.55
TMT พัลลภา  ธรสารสมบัติ ขาย หุ้นสามัญ 24/02/2560 23/02/2560 100,000 18.70
ASEFA ชูศักดิ์  สุขะธรรมโม ขาย หุ้นสามัญ 23/02/2560 22/02/2560 100,000 8.30
MONO ปวีณา  พูนพัฒนสุข ขาย หุ้นสามัญ 24/02/2560 22/02/2560 30,000 3.70
TU ธีรพงศ์  จันศิริ ซื้อ หุ้นสามัญ 24/02/2560 23/02/2560 800,000 19.63
MONO ปวีณา  พูนพัฒนสุข ซื้อ หุ้นสามัญ 24/02/2560 22/02/2560 30,000 3.61
CSS โอภาส  ติยวัฒนาโรจน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 24/02/2560 22/02/2560 20,000 3.16

Back to top button