4 หุ้นรับเหมาฯ ยื่นซองรถไฟทางคู่ 1.6 หมื่นลบ. ลุ้นเคาะราคา 10 ส.ค.นี้

UNIQ-ITD-CK-STEC ยื่นซองประมูลรถไฟทางคู่ สายนครปฐม-หัวหิน ทั้ง 2 สัญญา รวมมูลค่า 1.6 หมื่นลบ. ลุ้นเคาะราคา 10 ส.ค.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เปิดให้เอกชนเข้ายื่นเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายนครปฐม-หัวหิน ซึ่งแบ่งเป็น 2 สัญญา วงเงินรวม 16,067 ล้านบาท คือ สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ราคากลาง 8,390,090,000 บาท สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ราคากลาง 7,676,930,000 บาท

ทั้งนี้ปรากฏว่ามีเอกชนเข้ายื่นเอกสาร สัญญาที่ 1 จำนวน 12 ราย คือ 1.กิจการร่วมค้าซีทีบีบี (บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด ,China Railway 11th Bureau Group Corporation Ltd. และบริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด) 2.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ

3.บริษัท เพาเวอร์ คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด 4.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD 5. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK 6. บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด 7. กิจการร่วมค้าไทยพีคอน-ซีวิล (บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด)

8.บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด 9.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC 10. บริษัท กิจการร่วมค้าไทย-ซิอาร์ไฟฟ จำกัด 11. บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด และ12.PPD-VONGSAYAM-WIKA Joint Venture (บริษัท พี.พี.ดี. คอนสตัคชั่น จำกัด บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และ WIKA)

ส่วนสัญญาที่ 2 มีเอกชนเข้ายื่นเอกสาร 11 ราย คือ 1. UNIQ 2. กิจการร่วมค้าซีทีบีบี 3.บริษัท เพาเวอร์ คอนสตรัคชั่นฯ 4. ITD 5. CK 6.บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง 7.กิจการร่วมค้าไทยพีคอน-ซีวิล 8.บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท 9.STEC 10.บริษัท เคเอสร่วมค้า และ11.บริษัท ช.ทวีก่อสร้างฯ

ทั้งนี้มีเอกชนจำนวน 10 ราย ที่เข้ายื่นเอกสารทั้ง 2 สัญญาคือ UNIQ ITD CK STEC กิจการร่วมค้าซีทีบีบี บริษัท เพาเวอร์ คอนสตรัคชั่นฯ บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง กิจการร่วมค้าไทยพีคอน-ซีวิล บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท และบริษัท ช.ทวีก่อสร้างฯ โดย ร.ฟ.ท. จะแจ้งผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคา 31 กรกฎาคมนี้ กำหนดแข่งราคาอี-อ๊อคชั่น 10 สิงหาคม 2560

อย่างไรก็ตามยังเหลือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟสแรกอีก 3 สายทาง ที่ ร.ฟ.ท.ทยอยเปิดให้ยื่นเอกสารประกวดราคา ประกอบด้วย สายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร แบ่งเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย ราคากลาง 6,579,910,000 บาท และสัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร ราคากลาง 6,071,500,000 บาท ยื่นเอกสาร 11 สิงหาคม 2560 แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคา 21 สิงหาคม 2560 และกำหนดเสนอราคาอี-อ๊อคชั่น 31 สิงหาคม 2560

ด้านสายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ แบ่งเป็น 3 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนาจิตร ราคากลาง 7,721,130,000 บาท สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ ยื่นเอกสาร 11 สิงหาคม 2560 แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคา 21 สิงหาคม 2560 และกำหนดเสนอราคาอี-อ๊อคชั่น 1 กันยายน 2560 สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ราคากลาง 9,399,460,000 บาท ยื่นเอกสาร 18 สิงหาคม 2560 แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคา 28 สิงหาคม 2560 และกำหนดเสนอราคาอี-อ๊อคชั่น 7 กันยายน 2560

ส่วนสายลพบุรี-ปากนน้ำโพ แบ่งเป็น 2 สัญญา โดย ร.ฟ.ท.เปิดประกวดราคาสัญญาที่ 2 ก่อน คือ ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ ราคากลาง 8,813,300,000 บาท ยื่นเอกสาร 11 สิงหาคม 2560 แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคา 21 สิงหาคม 2560 และกำหนดเสนอราคาอี-อ๊อคชั่น 4 กันยายน 2560 ขณะที่สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม (ทางรถไฟยกระดับ) ราคากลาง 10,147,050,000 บาท ยื่นเอกสาร 18 สิงหาคม 2560 แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคา 28 สิงหาคม 2560 และกำหนดเสนอราคาอี-อ๊อคชั่น 7 กันยายน 2560

Back to top button