“ริช สปอร์ต” ลุยตั้งอันเดอร์ไรท์-เคาะไอพีโอ 1 พ.ย.นี้ พร้อมเข้าเทรดกลางเดือนหน้า

"ริช สปอร์ต" ลุยตั้งอันเดอร์ไรท์-เคาะราคาไอพีโอ 1 พ.ย.นี้ พร้อมเข้าเทรด SET 15 พ.ย.60


บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP เปิดเผยว่า จะแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (อันเดอร์ไรท์) และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้นได้ในวันที่ 1 พ.ย. และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่เกินวันที่ 15 พ.ย.นี้

โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 195 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.32% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.65% โดยหุ้นทั้งสองส่วนจะเสนอขายในราคาเดียวกัน

Back to top button