SET50 ยังไม่พ้นขาลง จับตาแนวรับสำคัญ 1,086 จุด!

รอจังหวะเปิด Short S50Z17 ดังนี้ 1) กรณีรีบาวด์ เปิด Short ตรงต้าน 1,101 จุด คาดหวังกลับมาลงใหม่ที่ 1,086 จุด Stop loss หากทะลุ 1,105 จุด และ 2) กรณีไหลลง เปิด Short หากหลุดรับ 1,086 จุด คาดหวังแนวรับถัดไปที่ 1,070 จุด


กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: รอจังหวะเปิด Short S50Z17 ดังนี้ 1) กรณีรีบาวด์ เปิด Short ตรงต้าน 1,101 จุด คาดหวังกลับมาลงใหม่ที่ 1,086 จุด Stop loss หากทะลุ 1,105 จุด และ 2) กรณีไหลลง เปิด Short หากหลุดรับ 1,086 จุด คาดหวังแนวรับถัดไปที่ 1,070 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: หลุด 1,086 จุด คาดลงต่อ!!!

เมื่อวานนี้ S50Z17 แกว่งลงตามคาด โดยปัจจุบันกำลังลงมาทดสอบแนวรับกรอบล่าง Bollinger Band ที่ 1,086 จุด และด้วย Modified Stochastic พึ่งเกิดสัญญาณ Sell Signal จาก %K เริ่มตัด %D ลงมา ทำให้เรามองว่าวันนี้มีโอกาสลงต่อ ทั้งนี้จับตาแนวรับ 1,086 จุด หากหลุดคาดไหลลงต่อโดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,070 จุด กรอบล่าง Sideway  แต่ในทางกลับกันไม่หลุดจะกลับมาแกว่งในกรอบ Bollinger Band ที่ 1,086-1,101 จุด

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีลงต่อ

เมื่อวานนี้ Spot ปิดลบน้อยกว่า S50Z17 ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 1.49 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +1.17 จุด ต่ำกว่า Theory Basis ที่ +1.42 จุด สะท้อนระยะกลาง (3 เดือน) ตลาดมีมุมมองเป็นลบต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.3 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +0.7 จุด มากกว่า Theory Spread ที่ -2.92 จุด

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1712B 0.89 19.2 0.64
S5028C1712C 0.47 22.1 1.05
S5028C1712D 0.31 23.6 1.49

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1712B 0.22 23.9 2.07
S5028P1712C 0.42 21.9 1.18
S5028P1712D 0.53 17.2 1.20
S5028P1712E 0.83 15.7 0.84
ข้อมูล ณ วันที่ 02/11/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button