PYLON คว้างานเพิ่ม 3 โครงการ รวมมูลค่า 146.32 ลบ.

PYLON คว้างานเพิ่ม 3 โครงการ รวมมูลค่า 146.32 ลบ.


บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ระบุว่า บริษัทได้รับการยืนยันการข้างงานก่อสร้างโครงการเพิ่มเติม 3 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน 146,317,000 บาท (รวมมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย โครงการ Landmark Waterfront ของบริษัท บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะเวลาก่อสร้าง 202 วัน, โครงการ Magnolias Waterfront Residence ของบริษัท ดิไอคอนสนาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น ระยะเวลาก่อสร้าง 137 วัน และโครงการ United Overseas Bank Operation Center ของธนาคารยูโอบี ระยะเวลาก่อสร้าง 97 วัน

Back to top button