SKY ค่าใช้จ่ายพุ่งฉุดกำไรปี 60 ลดฮวบ 46% เหลือ 5 ลบ.

SKY ค่าใช้จ่ายพุ่งฉุดกำไรปี 60 ลดฮวบ 46% เหลือ 5 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 9 ลบ.


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

Back to top button