“ธนน รุ่งธนเกียรติ” ตัดขาย UPA ออกเหลือถือไม่ถึง 4%

นายธนน รุ่งธนเกียรติ ได้ทำการจำหน่ายหุ้น UTA จำนวน 1.5% และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคงเหลือ 3.75%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 นายธนน รุ่งธนเกียรติ ได้ทำการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) หรือ UTA จำนวน 1.5% และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคงเหลือ  3.75%

 

ขอบคุณที่มา : ก.ล.ต.,SET

Back to top button