ตลท. ปลดป้าย SP หุ้น UPA หลังส่งงบฯ Q1/61 แล้ว

ตลท. ปลดป้าย SP หุ้น UPA ตั้งแต่รอบซื้อขายเช้านี้ (25 พ.ค.) หลังส่งงบฯ Q1/61 แล้ว


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA นับตั้งแต่รอบการซื้อขายเช้าวันนี้ (25 พ.ค.) หลังเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินครบถ้วนแล้ว

อนึ่ง ตลท.ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น UPA เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2561 เนื่องจากบริษัทไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Back to top button