SET50 กลับมาลงต่อ!!! มองแนวรับ 1,050/1,040 จุด

Trading Short S50U18 คาดหวังลงต่อตามเทรนด์หลัก โดยมีแนวรับแรกที่ 1,050 จุด และถัดไปที่ 1,040 จุด ตามลำดับ Stop Loss หากทะลุแนวต้านค่าเฉลี่ยEMA5วันที่ 1,068 จุด


จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50U18) 17 ก.ค 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: Trading Short S50U18 คาดหวังลงต่อตามเทรนด์หลัก โดยมีแนวรับแรกที่ 1,050 จุด และถัดไปที่ 1,040 จุด ตามลำดับ Stop Loss หากทะลุแนวต้านค่าเฉลี่ยEMA5วันที่ 1,068 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: แรงรีบาวด์หมด คาดกลับมาลงต่อ!!!

เมื่อวานนี้ S50U18 แกว่งลงสุดท้ายปิด -8.6 จุด แรงรีบาวด์หมดแรง ดัชนีกลับมาต่ำกว่าแนวต้านค่าเฉลี่ยEMA5วันที่ 1,068 จุด เรามองสัปดาห์นี้ดัชนี้จะกลับมาแกว่งลงตามเทรนด์หลักที่เป็นขาลง โดยสัญญาณจาก Modified Stochastic เริ่มผงกหัวลงเมื่อเข้าใกล้เขต Oversold ทั้งนี้ S50U18 มีแนวรับแรกที่ 1,050 จุด และถัดไปที่ 1,040 จุด ตามลำดับ

มุมมองทางทฤษฎี: ฝรั่งขายตลาดทุนต่อ!!!

เมื่อวานนี้ S50U18 ปิดลบด้วย % น้อยกว่า Spot ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 2.41 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -5.14 จุด สูงกว่า Theory Basis ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ -6.86 จุด สะท้อนมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยในระยะ 2.5 เดือน ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50Z18-S50U18) เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 0.1 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.6 จุด ต่ำกว่า Theory Spread ที่ 2.63 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะ 5.5 เดือน ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1809A 0.11 23.6 4.09
S5028C1809B 0.52 15.0 1.36

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1809A 1.25 12.6 0.68
S5028P1809B 0.56 15.7 1.21
ข้อมูล ณ วันที่ 16/07/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button