Hold Long! SET50 ลุ้นขึ้นต่อ หลังวันศุกร์ปรับตัวขึ้นแรง

Hold Long หวังขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้าน 1,103 จุด (EMA60วัน) Stop Loss หากหลุดแนวรับ 1,080 จุด


จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50U18) 23 ก.ค 2561

 

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: Hold Long หวังขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้าน 1,103 จุด (EMA60วัน) Stop Loss หากหลุดแนวรับ 1,080 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: Hold Long ลุ้นขึ้นต่อ!!!

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50U18 แกว่งขึ้นต่อ หลังยืนเหนือทั้งค่าเฉลี่ย5วัน, 10วัน และ 20วัน ได้อย่างแข็งแกร่ง จนสามารถทะลุแนวต้านระดับ Previous High ที่ 1,080 จุด ปิดที่ 1,094.3 (+17.6 จุด) ส่งสัญญาณกลับตัวขึ้นชัดเจน สนับสนุนสัญญาณเชิงบวกด้วย RSI และ MACD ที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านที่รอทดสอบ 1,103 จุด ซึ่งเป็น EMA60วัน หากทะลุมีแนวต้านถัดไปที่ 1,120 จุด (เส้นระนาบก่อนเป็นขาลง)

มุมมองทางทฤษฎี: ฝรั่งซื้อตลาดทุนเป็นวันที่ 3 !!!

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ S50U18 ปิดบวกด้วย % น้อยกว่า Spot ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 0.87 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -9.02 จุด ต่ำกว่า Theory Basis ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ -7.05 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะ 2 เดือนของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50Z18-S50U18) ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 0.2 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.2 จุด ต่ำกว่า Theory Spread ที่ 2.76 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะ 5 เดือน ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1809A 0.23 22.5 2.12
S5028C1809B 0.84 14.5 0.90

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1809A 0.79 13.6 1.02
S5028P1809B 0.31 17.2 2.06
ข้อมูล ณ วันที่ 20/07/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button