บอร์ด SKY ไฟเขียวตั้งบ.ร่วมทุน “แอสโตร” ลุยให้บริการที่ปรึกษา-บริหารจัดการข้อมูลไอที

บอร์ด SKY ไฟเขียวตั้งบ.ร่วมทุน “แอสโตร” ลุยให้บริการที่ปรึกษา-บริหารจัดการข้อมูลไอที


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา อนุมัติการลงทุนไม่ต่ำกว่า 30% ในบริษัทร่วมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด (แอสโตร) เพื่อประกอบกิจการให้บริการทางการตลาด ที่ปรึกษา บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถาม (Call Center) ซึ่งจะช่วยต่อยอดธุรกิจและขยายโอกาสธุรกิจ และมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม

สำหรับแอสโตรคาดว่าจะจัดตั้งภายในเดือนก.ย.61 มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ซึ่งนอกจากการถือหุ้นของบริษัทแล้ว ยังจะมีบริษัท สุขสวัสดิ์โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นไม่เกิน 20%, บริษัท วี.เจ. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นไม่เกิน 6% และบุคคลธรรมดาที่ไม่เข้าข่ายบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ ในสุขสวัสดิ์โฮลดิ้ง และ วี.เจ. จะถือหุ้นแอสโตรรวมกันไม่เกิน 44%

Back to top button