เปิด Short! คาด SET50 ย่อตัว หากหลุดกรอบ 1,147 จุด

กลยุทธ์วันนี้ เลือก Open Short S50Z18 โดยรอจังหวะเปิดสถานะจาก 2 จุด ได้แก่ 1.หากหลุดกรอบล่าง Sideway (ต่ำกว่า 1,147 จุด)  และ/หรือ 2.ดัก Short บริเวณแนวต้าน 1,155.5 จุด  ทั้งนี้คาดหวังการย่อตัวลงปิด GAP แถว 1,133.4 จุด พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากทะลุต้นทุนเกิน 5 จุด 


จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50Z18) 4 ต.ค. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading : กลยุทธ์วันนี้ เลือก Open Short S50Z18 โดยรอจังหวะเปิดสถานะจาก 2 จุด ได้แก่ 1.หากหลุดกรอบล่าง Sideway (ต่ำกว่า 1,147 จุด)  และ/หรือ 2.ดัก Short บริเวณแนวต้าน 1,155.5 จุด  ทั้งนี้คาดหวังการย่อตัวลงปิด GAP แถว 1,133.4 จุด พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากทะลุต้นทุนเกิน 5 จุด 

มุมมองด้านเทคนิค: รอจังหวะเปิด Short  !!!

ดัชนี S50Z18 กราฟ Timeframe 60 นาที ต่อเนื่องจากวานนี้ที่มองกรอบการเคลื่อนไหวของ S50Z18 เป็นลักษณะ Sideway อย่างไรก็ดี ภาพโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง ทั้งจาก Price Action ที่เริ่มลดระดับทั้ง Low และ High ต่ำลงตามกรอบ Sideway Down ขณะที่เครื่องมือ RSI แกว่งชี้ลงจาก Neutral Zone สู่ระดับ Negative Zone ฉะนั้น มุมมองต่อดัชนี S50Z18 มีโอกาสย่อตัววันนี้

Fund Flow Analysis:

เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 1,017.1 ล้านบาท บวกกับมีสถานะNet Long 2,546 สัญญาใน Index Futures แต่คิดรวมเป็นมูลค่าขายสุทธิในตลาดทุน(หุ้น + Index Futures) 432.7 ล้านบาท

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW ราคาเสนอซื้อ Eff. Sensitivity
(มองขึ้น) (บาท) gearing(x)
S5028C1812B 0.78 14.3 1.02
S5028C1812C 0.5 16.4 1.39

 

Put DW ราคาเสนอซื้อ Eff. Sensitivity
(มองลง) (บาท) gearing(x)
S5028P1812B 0.71 13.4 1.2
S5028P1812A 0.46 14.7 1.68
ข้อมูล ณ วันที่ 03/10/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button