Hold Short SET50 ตามแรงขายฝรั่ง! วานนี้ Net Short ฟิวเจอร์กว่า 1.5 หมื่นสัญญา!

กลยุทธ์วันนี้ Hold Short S50Z18 โดย คาดหวังการย่อตัวลงปิด GAP แถว 1,133.4 จุด / และมีแนวรับถัดไปแถว 1,122.5 จุด พร้อมกับตั้ง Trailing Stop หากวกกลับทะลุแนวต้าน 1,147 จุด


จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50Z18) 5 ต.ค. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading : กลยุทธ์วันนี้ Hold Short S50Z18 โดย คาดหวังการย่อตัวลงปิด GAP แถว 1,133.4 จุด / และมีแนวรับถัดไปแถว 1,122.5 จุด พร้อมกับตั้ง Trailing Stop หากวกกลับทะลุแนวต้าน 1,147 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: Hold Short S50Z18 ตามแรงขายฝรั่ง!!!

ดัชนี S50Z18 กราฟ Timeframe 60 นาที ต่อเนื่องจากวานนี้ Price Action เคลื่อนไหวหลุดแนวรับกรอบล่าง ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงต่อเนื่อง ประกอบกับภาพโมเมนตัมยังสะท้อนภาวะ Bearish จากเครื่องมือ MACD ที่แกว่งลงต่ำกว่าโซนค่าศูนย์ ฉะนั้น มองดัชนี S50Z18 ยังเสี่ยงย่อตัวต่อ

Fund Flow Analysis:

เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 4,958.5 ล้านบาท บวกกับมีสถานะNet Short 15,286 สัญญาใน Index Futures แต่คิดรวมเป็นมูลค่าขายสุทธิในตลาดทุน(หุ้น + Index Futures) 8,437.8 ล้านบาท

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW ราคาเสนอซื้อ Eff. Sensitivity
(มองขึ้น) (บาท) gearing(x)
S5028C1812B 0.65 15.3 1.13
S5028C1812C 0.41 17.4 1.58

 

Put DW ราคาเสนอซื้อ Eff. Sensitivity
(มองลง) (บาท) gearing(x)
S5028P1812B 0.81 12.8 1.09
S5028P1812A 0.53 14.1 1.5
ข้อมูล ณ วันที่ 04/10/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button