HARN ควักเงิน 1.14 ลบ. ตั้งบ.ย่อยในเวียดนาม หวังรุกธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล

HARN ควักเงิน 1.14 ลบ. ตั้งบ.ย่อยในเวียดนาม หวังรุกธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล


บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HARN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา อนุมัติให้จัดตั้ง Harn (Vietnam) Co.,Ltd. ในประเทศเวียดนาม มีทุนจดทะเบียน 800 ล้านดองเวียดนาม หรือราว 1.14 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 100% เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่าย ให้เช่า ให้บริการติดตั้ง และบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์การพิมพ์ Digital UK Inkjet และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาส 1/62

โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า โดยเริ่มจากหน่วยธุรกิจ “ระบบการพิมพ์ดิจิทัล” เป็นหน่วยธุรกิจแรก จากความได้เปรียบที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ วันที่หมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ บนสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ UV Inkjet ในประเทศไทย จากผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ชั้นนำของโลก

ประกอบด้วย Domino UK ประเทศสหราชอาณาจักร และในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเติมในอุปกรณ์การพิมพ์ Digital UV Inkjet รุ่น N610i ในประเทศเวียดนาม รวมทั้งบริษัทมีบริการหลังการขายโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ การตั้งสำนักงานบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งแรกที่ประเทศเวียดนาม ถือเป็นก้าวแรกในการขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าในประเทศแถบอาเซียนของบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของบริษัทเน้นการให้บริการลูกค้าที่เป็น Global Accounts ของ Domino UK และบริษัทอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหลักของประเทศเวียดนามสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล และแสวงหาโอกาสทางการค้า

ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล และผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นในอนาคต

สำหรับการขยายตลาดและฐานลูกค้าในเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามมีเขตนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก และมีการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปในทางบวกอย่างต่อเนื่องและให้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

Back to top button