TEAMG รับงานที่ปรึกษาบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ

TEAMG รับงานที่ปรึกษาการบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อกับรฟท.


บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ระบุว่า บริษัทฯได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างร่วมในสัญญาที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแนวทางการพัฒนาและจัดทำร่างเอกสารสำหรับประกอบการจัดจ้างเอกชนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อกับคู่สัญญาคือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการสำหรับการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 390 วัน

Back to top button