GUNKUL เซ็น MOU โซลาร์ฟาร์มกองทัพบก 8MW กำหนดจ่ายไฟปี 59

GUNKUL เซ็น MOU โซลาร์ฟาร์มกองทัพบก 8MW กำหนดจ่ายไฟปี 59


นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทกันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL ( ถือหุ้นในสัดส่วน 75%)  ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้เซ็นสัญญาบันทึกข้อความเข้าใจ (MOU) กับกองทัพบก เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร กำลังการผลิตรวม  8 เมกะวัตต์  จำนวน 2 โครงการ แบ่งเป็นโครงการละ 4 เมกะวัตต์ ที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

โดยโครงการดังกล่าวจะยื่นเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร  โดยทางกองทัพบกจะดำเนินโครงการในฐานะ “เจ้าของโครงการ” และสนับสนุนในส่วนของพื้นที่ของหน่วยงานราชการทหาร ที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์  

ขณะที่ “กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์” จะเป็น “ผู้สนับสนุนโครงการ” ซึ่งจะเป็นผู้ลงทุน ออกแบบทางวิศวกรรม และดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดย “กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์” จะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และจะให้ผลตอบแทนกับกองทัพบกในรูปสวัสดิการเชิงธุรกิจ

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะยื่นเข้าร่วมโครงการได้ในไตรมาส 4/58 และดำเนินการก่อสร้างได้ในไตรมาส 1/59 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 59

Back to top button