WP อวดกำไรไตรมาส 3/62 โต 53% มาที่ 136 ลบ. รับรายได้ขายที่ดิน

WP อวดกำไรไตรมาส 3/62 โต 53% มาที่ 136 ลบ. จากปีก่อนกำไร 89.22 ลบ. รับรายได้ขายที่ดิน ขณพที่งวด 9 เดือน กำไรเพิ่มขึ้น 3.33% มาที่ 258.70 ลบ. จากปีก่อนกำไร 250.35 ลบ.


บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/62 และงวด 9 เดือนแรกปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 3/62 อยู่ที่ 151.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.98 ล้านบาท หรือ 167.92% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 สืบเนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 3 บริษัทได้ขายที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกไป ดังนั้นบริษัทจึงรับรู้กำไรจากการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในไตรมาส 3

Back to top button