“อุตตม” นัดถกกองทุน LTF รูปแบบใหม่ จ่อชง ครม.สัปดาห์หน้า

"อุตตม" นัดถกกองทุน LTF รูปแบบใหม่ จ่อชง ครม.สัปดาห์หน้า


นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย(FETCO) เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ตัวแทน FETCO จะเข้าหารือกับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อหาข้อสรุปรูปแบบกองทุนใหม่ที่จะมาทดแทนกองทุนหุ้นระยะยาว(LTF) ที่จะหมดอายุการใช้สิทธิในการลดหย่อยภาษีในปีนี้ ซึ่งหากได้ข้อสรุป ก็คาดว่าจะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ในสัปดาห์ถัดไป

นอกจากนั้น นายไพบูลย์ ยังเปิดเผยอีกว่า วานนี้(21 พ.ย.62) FETCO ได้ร่วมหารือกับระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง โดยทางกระทรวงการคลังได้นำเสนอรูปแบบกองทุนใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ซึ่งจะมีระยะเวลาการออมยาวกว่ากองทุน LTF แต่จะน้อยกว่ากองทุน RMF ที่ผู้ออมจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุ 55 ปี เพื่อจูงใจให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาออมมากขึ้น โดยกองทุนใหม่นี้จะกำหนดระยะเวลาการลงทุน 10-15 ปี ต่างจากกองทุน LTF ที่กำหนดระยะเวลาออม 7 ปี

ทั้งนี้เบื้องต้นกำหนดว่า วงเงินที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อนำมารวมกันกับการลงทุนในกองทุน RMF จะต้องไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี หรือ ไม่เกิน 30% ของรายได้ โดยจะไม่มีข้อจำกัดการลงทุนว่าจะต้องนำไปลงทุนในหุ้นที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เป็นแนวคิดเดิม

Back to top button