“กองทุนบัวหลวง” ขายหุ้น ASK ออกเหลือถือไม่ถึง 10%

“กองทุนบัวหลวง” ขายหุ้น ASK ออกเหลือถือไม่ถึง 10%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.1562% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.8805% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. CHAILEASE FINANCE CO., LTD. 128,837,659 36.61
2. CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED 40,698,000 11.57
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 25,856,326 7.35
4. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 16,533,020 4.70
5. นาย ชาตรี โสภณพนิช 11,436,607 3.25

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/03/2562)

Back to top button